สำเนาของ วิทลัยลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (24)
72พรรษา
สำเนาของ วิทลัยลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (23)
1D2D831456BC1B8B4342BF79B2F2B9811E7E3104
เว็บ วศม
สำเนาของ วิทลัยลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (21)
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

สายตรงผู้อำนวยการ

smnc_dm-66

ดร.ศิราณี อิ่มน้ำขาว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

ปัญญาเลิศ

เทิดคุณธรรม

นำคุณภาพ

ข่าวสาร / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว

วิจัย / นวัตกรรม / รางวัล

ปฏิทินกิจกรรม

ช่องทางการตอบ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก

สืบค้นข้อมูล

วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพรบรมราชชนก

ข้อมูล / สถิติ

0
หลักสูตร
0
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
0
นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
0
บุคลากรสายสอน
0
บุคลากรสายสนับสนุน

วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก