กราฟเปรียบเทียบจำนวนเงินตามแผนกับจำนวนเงินที่ใช้จริงแบ่งตามหน่วยงานในวิทยาลัย

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

เปรียบเทียบจำนวนเงินตามแผนกับจำนวนเงินที่ใช้จริงแบ่งตามหน่วยงานในวิทยาลัย

#กลุ่มงานไตรมาสที่1(แผน)ไตรมาสที่1(ใช้)ไตรมาสที่2(แผน)ไตรมาสที่2(ใช้)ไตรมาสที่3(แผน)ไตรมาสที่3(ใช้)ไตรมาสที่4(แผน)ไตรมาสที่4(ใช้)จำนวนเงินตามแผน(บาท)จำนวนที่ใชั(บาท)ร้อยละการใช้เงิน 
1กลุ่มวิชาการ1040486.00287723.36852305.00450316.06446220.000.00239357.000.002,578,368738,03928.62
2กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ787450.00135845.000.00223809.0099600.000.00499534.000.001,386,584536,05438.66
3กลุ่มกิจการนักศึกษา348600.00180386.0059600.0096760.0071420.000.00422370.000.00901,990277,14630.73
4กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์1225910.00230930.002350482.001104593.871243058.000.003369675.000.008,189,1251,335,52416.31