กราฟเปรียบเทียบจำนวนเงินตามแผนกับจำนวนเงินที่ใช้จริงแบ่งตามหน่วยงานในวิทยาลัย

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

เปรียบเทียบจำนวนเงินตามแผนกับจำนวนเงินที่ใช้จริงแบ่งตามหน่วยงานในวิทยาลัย

#กลุ่มงานไตรมาสที่1(แผน)ไตรมาสที่1(ใช้)ไตรมาสที่2(แผน)ไตรมาสที่2(ใช้)ไตรมาสที่3(แผน)ไตรมาสที่3(ใช้)ไตรมาสที่4(แผน)ไตรมาสที่4(ใช้)จำนวนเงินตามแผน(บาท)จำนวนที่ใชั(บาท)ร้อยละการใช้เงิน 
1กลุ่มวิชาการ3721009889065006246702161001411000901,870482,24053.47
2กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ165000003332501431250192,95033,09017.15
3กลุ่มกิจการนักศึกษา66800018400022200003016500608,850402,29266.07
4กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์595254478712170010256426517551264560146562272899,034,5361,315,92114.57